Walne Zebranie KS MILA

Zapraszam wszystkich członków Klubu Sportowego MILA Malerzów na Walne Zebranie
Miejsce i data Walnego Zebrania:
Poniedziałek 14 listopada g.18:00 (I termin) , g.18:30 (II termin) , świetlica w Malerzowie.

Program zebrania:

  1. Otwarcie obrad przez prezesa KS MILA.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
  3. Sprawozdania:
    – Zarządu
    – Komisji Rewizyjnej
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Wolne wnioski.

Artur Rybacki