Składki członkowskie

Zarząd
Klubu Sportowego „MILA”
w Malerzowie

przypomina o wpłacaniu zaległych składek członkowskich za 2017 rok.
Wpłaty tylko i wyłącznie na konto: 69 9584 1034 2004 0404 4688 0001

Składka jednorazowa dla wszystkich nowych członków 10 zł.
Składka miesięczna obejmująca zajęcia (2 x w tygodniu) – 120 zł/m-c.
Składka dla członków nie korzystających z zajęć – 5 zł/m-c.