Składki członkowskie

Sekcja pływacka:

Nauka i doskonalenie pływania – opłata za 1 osobę wynosi 120 zł/m-c

Dla członków nie korzystających z zajęć składka wynosi 5 zł/m-c

W miesiącu, w którym nie ma zajęć wszyscy opłacają składki w wysokości 5 zł


Sekcja rowerowa: składka wynosi 5 zł/m-c


Dla nowych członków klubu dodatkowa opłata wpisowa (jednorazowa) 10 zł

Wpłaty tylko i wyłącznie na konto: 69 9584 1034 2004 0404 4688 0001

Przed dokonaniem przelewu zapoznaj się z Regulaminem KS MILA i wypełnij Deklarację

Składki uiszczamy do 10 dnia każdego miesiąca.

Klub Sportowy „MILA”
Malerzów 37
56-410 Dobroszyce